Lidgeld

Scouts is niet alleen de takvergadering van 14u-15u. Ook wij zitten onvermijdelijk met een aantal onkosten.

Zo moeten wij het groepsmateriaal onderhouden, af en toe nieuw groepsmateriaal aankopen, de lokalen onderhouden, leden verzekeren voor ongevallen,... Om deze onkosten te kunnen bekostigen, werken wij met een jaarlijks lidgeld. Op deze pagina vind je alle informatie betreffende het lidgeld.

Bedrag

Hoeveel bedraagt het lidgeld bij Scouting Siegfried Ranst ?

Voor het eerste kind betaal je 45 euro, voor het tweede kind betaal je 40 euro, vanaf het derde kind betaal je 35 euro

Dit maakt dat je voor:

- één kind 45 euro betaalt
- twee kinderen 85 euro betaalt
- drie kinderen 120 euro betaalt
- vier kinderen 155 euro betaalt

Lidgeld kan gestort worden op volgend rekeningnummer BE77 7340 5558 4342. Met duidelijke vermedling van voornaam , naam en tak. (Gelieve dit voor elk kind apart te doen).

Financiële tussenkomst

Hoewel we onze deelnameprijzen steeds zo laag mogelijk proberen te houden, kost scouting toch heel wat geld. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om een deel terugbetaald te krijgen.

Klik hier voor meer info !

Nieuwe leden

Nieuwe leden hebben recht op drie (proef-)vergaderingen vooraleer ze dienen te betalen. Na die drie eerste vergaderingen wordt het lidgeld verwacht en vragen we hen een uniform aan te kopen.