Basispijlers

De werking van Scouting Siegfried Ranst is gebaseerd op vijf basispijlers.

Volgende pijlers vatten een basis voor onze werking.

Engagement (Schouders eronder !)

... is actief kiezen
... is energie vrijmaken
... is zorgen dat ze op je kunnen rekenen
... is in de bres springen

 

Zelfwerkzaamheid (Op je eigen benen staan !)

... is ondernemen
... is verkennen, ontdekken ontplooien
... is zich tonen

 

Medebeheer (Vinger in de pap !)

... is mee de koers uitzetten
... is bekommerd zijn om het geheel
... is samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen

 

Ploegwerk (Arm in arm!)

... is genieten van verbondenheid
... is samen ondernemen
... is goed omgaan met elkaar

 

Dienst (Handen uit de mouwen!)

.. is een handje toesteken
... is zorgen voor anderen, voor de samenleving
... is zich belangeloos inzetten