Financiële tussenkomst

Financiële tussenkomst

Hoewel we het lidgeld en onze weekend/kampgelden steeds zo laag mogelijk proberen te houden, kost scouting toch heel wat geld. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om een deel van de deelnamegelden terugbetaald te krijgen. Op deze pagina vind je een opsomming van alle mogelijkheden.

Fiscale voordelen

Het deelnamegeld van onze kampen kan sinds 2005 worden ingebracht bij de belastingen. Deze aftrekbaarheid geldt alleen voor kinderen onder de veertien jaar.

(dus enkel aftrekbaar voor het kampgeld van kapoenen, kabouters, welpen en eerstejaars jonggivers)

Terugbetaling via het ziekenfonds (regeling vanaf 1 januari 2016)

*Voor het invullen van attesten kan u steeds terecht bij de groepsleiding

Christelijke Mutualiteit*

Lidgeld: tot maximaal 20 euro/jaar/kind

Kampgeld: tot maximaal 5 euro/kampdag/kind

In totaal wordt tot maximaal 100 euro/jaar/kind terugbetaald

Onafhankelijk ziekenfonds*

Lidgeld: tot maximaal 20 euro/jaar/kind

Kampgeld: tot maximaal 5 euro/kampdag/kind

De Voorzorg*

Lidgeld: tot maximaal 20 euro/jaar/kind

Terugbetaling door de werkgever

Sommige werkgevers betalen een deel van het lidgeld of het kampgeld terug. Zij hebben hiervoor een eigen regeling. Voor het invullen van attesten voor de werkgever kom je best even langs bij de groepsleiding op de kampbetaalavond.

Scouting Op Maat

Scouting is voor iedereen! Toch kost onze werking heel wat geld. Als groep zijn wij ons hiervan bewust en proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat voor sommige mensen moeilijk is om jaar op jaar het lidgeld en het kampgeld in één keer op tafel te leggen.
Voor deze gezinnen kan er vanuit het verbond op elke moment financiële steun worden voorzien, zoals verminderd lidgeld of verminderd kampgeld.

Ook onze groep heeft verschillende mogelijkheden om dit op te vangen (zo kan het kampgeld bijvoorbeeld in schijven per maand betaald worden).

Voor meer info over Scouting op Maat kan u de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen (klik hier) raadplegen.
U kan hiervoor ook op elk moment en in alle discretie bij de groepsleiding terecht.
Altijd welkom op zaterdag tussen 14 en 17 uur in ‘Den Blik’!