Lidgeld

Scouts is meer dan alleen onze wekelijkse vergaderingen van 14-17u. Ook wij zitten onvermijdelijk met een aantal onkosten. Zo moeten wij het groepsmateriaal onderhouden, af en toe nieuw groepsmateriaal aankopen, de lokalen onderhouden, leden verzekeren voor ongevallen,… Om deze onkosten te kunnen bekostigen, werken wij met een jaarlijks lidgeld. Op deze pagina vind je alle informatie betreffende het lidgeld. 

Bedrag

Hoeveel bedraagt het lidgeld bij Scouting Siegfried Ranst ?

Voor het eerste kind betaal je 50 euro, voor het tweede kind betaal je 45 euro, vanaf het derde kind betaal je 40 euro

Dit maakt dat je voor:

– Eén kind 50 euro betaalt
– Twee kinderen 95 euro betaalt
– Drie kinderen 135 euro betaalt
– Vier kinderen 170 euro betaal

Lidgeld kan gestort worden op volgend rekeningnummer BE77 7340 5558 4342. Met duidelijke vermedling van voornaam , naam en tak. (Gelieve dit voor elk kind apart te doen).

Nieuwe leden

Nieuwe leden hebben recht op drie (proef-)vergaderingen vooraleer ze dienen te betalen. Na die drie eerste vergaderingen wordt het lidgeld verwacht en vragen we hen een uniform aan te kopen.